Par Viessmann

Viessmann uzņēmumu grupa ir starptautisks apkures tehnikas sistēmu ražošanas līderis. 1917.gadā dibinātā ģimenes uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 1,86 miljardus eiro, nodarbināti 9.600 darbinieki.

Viessmann ir starptautiski pārstāvēts ar 24 sabiedrībām ražošanai un iekārtu būvniecībai 11 valstīs, pārdošanas organizācijām 74 valstīs, kā arī ar 120 tirdzniecības pārstāvniecībām visā pasaulē. 55% no apgrozījuma ir ārpus Vācijas.

Viessmann uzņēmuma pamatprincipi

1966.gadā tika apkopoti Viessmann uzņēmuma pamatprincipi. Tie bija un ir svarīga vadlīnija Viessmann panākumiem. Laika gaitā vairakkārt pilnveidoti, tie nav zaudējuši savu nozīmi arī šodien. Visi kopā tie atspoguļo Viessmann zīmola personību, bet katrs atsevišķi Viessmann garu, gaisotni un izturēšanos, kas ir par pamatu Viessmann uzņēmuma kultūrai un augstajām prasībām pret paveikto darbu.

Ilgtspējība praksē

Kā ģimenes uzņēmums Viessmann piešķir īpašu vērtību atbildīgai un ilgtspējībai pielāgotai tirdzniecībai, kur ilgtspējība ir stingri iesakņojusies uzņēmuma pamatprincipos. Uzņēmumā Viessmann ilgtspējība nozīmē ekonomijas, ekoloģijas un sociālās atbildības saskaņu visā uzņēmumā tā, lai mūsdienu vajadzības tiktu apmierinātas, neapdraudot nākotnes paaudžu dzīves pamatu.

Kā vides aizsardzības pionieris un tehnoloģiskais iniciators apkures nozarē, uzņēmums Viessmann jau gadu desmitiem piegādā energoefektīvas šķidrā kurināmā un gāzes apkures sistēmas ar īpaši zemu izmešu līmeni, kā arī solārās sistēmas, koksnes sadedzināšanas iekārtas un siltumsūkņus. Daudzi no Viessmann izstrādājumiem radījuši pagrieziena punktu apkures tehnikas nozarē.

Viesmann kompleksais piedāvājums

Viessmann piedāvā individuālus risinājumus ar efektīvu sistēmu un jaudu no 1,5 līdz 120.000 kW visām pielietošanas nozarēm un visiem enerģijas lietotājiem. Tajā ir ietvertas pie sienas stiprināmās kondensācijas iekārtas no 1,9 līdz 150 kW un uz grīdas stāvošās kondensācijas sistēmas no 1,9 līdz 6 000 kW, kā arī koģenerācijas sistēmas (KOĢS) no 1,0 līdz 530 kWel vai no 5,3 līdz 660 kWth. KOĢS ir piemērotas darbināšanai ar dabasgāzi vai biometānu un kombinācijā ar biometāna piegādes līgumu.

Atjaunojamo enerģijas sistēmu piedāvājums ietver termiskās solārās iekārtas ar plākšņu un vakuuma cauruļu kolektoriem dzeramā ūdens uzsildīšanai, apkurei un solārai ēkas dzesēšanai, speciālos katlus un kurtuvju iekārtas no 4 kW līdz 50 MW koka pagalēm, koksnes šķeldai un koksnes granulām, siltumsūkņus no 1,7 līdz 2 000 kW zemes, gruntsūdeņu vai apkārtējā gaisa siltuma izmantošanai, kā arī fotogalvanizācijas sistēmas.

Arī vietējiem apkures tīkliem un bioenerģijas ciematiem Viessmann piedāvā visus risinājumus vienā vietā - no sākotnējās tirgus izpētes un detaļplānojuma līdz visu nepieciešamo komponentu piegādei, piemēram, biogāzes iekārtas, siltuma ģeneratori, koģenerācijas sistēmas, ģeotermālās līnijas un dzīvokļu pārneses stacijas, kā arī līdz izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

Viessmann nosedz arī dzesēšanas tehnikas nozari ar plašu produkcijas klāstu - telpas ar kontrolētu temperatūru, jaudīgas dzesēšanas kameras un agregāti, dzesēšanas risinājumi pārtikas produktu mazumtirgotājiem, kā arī to piederumi un saistītie pakalpojumi.

Nepārtrauktu pakalpojumu piedāvājums

Kompleksā piedāvājuma ietvaros Viessmann uztur pilnu saistīto pakalpojumu klāstu. Tādējādi Viessmann Akadēmija piedāvā pilnīgu apmācību un tālākizglītības programmu apkures inženieriem, plānotājiem, arhitektiem, daudzdzīvokļu namu kooperatīviem, skursteņslauķiem, tehniskajām izglītības institūcijām, kā arī saviem darbiniekiem. Tādējādi uzņēmums ņem vērā arvien pieaugošās tirgus partneru kvalifikācijas vajadzības, kas radušās strukturālu apkures tirgus pārmaiņu rezultātā, ceļā uz efektivitātes tehnoloģijām un atjaunojamo enerģiju sistēmām, kā arī ar to saistīto tehnoloģiskā spektra paplašināšanos. Ik gadu Viessmann Akadēmijas tālākizglītības pasākumos piedalās aptuveni 92 000 speciālistu.

Viessmann pakalpojumu klāsts ietver arī tehniskā dienesta palīdzību, vajadzībām pielāgotus programmatūras piedāvājumus, reklāmas un tirdzniecības veicināšanas atbalstu, kā arī lietotājam draudzīgu informācijas un pasūtīšanas sistēmu, kas ir pieejama visu diennakti Interneta vietnē.